ครบแล้ว! รายชื่อทีมวอลเลย์บอลหญิง U20 รายการ VTV9 – BINH DIEN ที่เวียดนาม

ทีมวอลเลย์บอลหญิง รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี เตรียมเข้าร่วมแข่งขันรายการ The 14th VTV9 – BINH DIEN Women’s Volleyball Tournament in DAK LAK – Vietnam ณ เมืองดั๊กลัก ประเทศเวียดนาม โดยมีรายชื่อดังนี้

รัชดา ฉอ้อนโฉม
ณิชากร วันศุกร์
วรรณภา พรสวัสดิ์
ธัญพร สีโซ่
นุชนาถ หอมพิทักษ์
กนกพร แสงทอง
กัลยรัตน์ คำวงษ์
ทิพย์สุดา บัวหลาย
ภัทรวดี คำนวน
วรัทยา กางโสภา
นครินพร บุดดา
วริศรา สีทาเลิศ
ปพัชญา พลทำ
ณิรารัชย์ ศรีกุตา

เจ้าหน้าที่ทีม
ธนกฤต ชัยภัทรจินดา : ผู้ฝึกสอน
กฤติเดช อาจวิชัย : ผู้ช่วยโค้ช
ปลื้มจิตร์ ถินขาว : ผู้ช่วยโค้ช
จุรีพร สุดชา : นักกายภาพ
อังคณา วงรถ : ผู้ตัดสิน

สำหรับการแข่งขันรายการ The 14th VTV9 – BINH DIEN Women’s Volleyball Tournament in DAK LAK – Vietnam ระหว่างวันที่ 11-19 พฤษภาคม 2567 ณ เมืองดั๊กลัก ประเทศเวียดนาม โดยจะออกเดินทางในวันที่ 9 พฤษภาคม สู่เมืองโฮจิมินห์ ซิตี้ ด้วยสายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN600 เวลา 11.20 น. และจะเดินทางกลับในวันที่ 20 พฤษภาคม ด้วยสายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN605 เวลา 11.35 น. ถึงในเวลา 13.10 น.